Khu công nghiệp Nhị Thành

posted Nov 18, 2010, 10:11 PM by Ky Vo

Vị trí: Quốc lộ 1A, Phường Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An.


Comments