Tin tức‎ > ‎Danh bạ websites‎ > ‎

Danh bạ nhà nước

Đảng cộng sản Việt Nam  
http://www.cpv.gov.vn
Những vấn đề về Tư tưởng, Văn hoá, Lý luận, Chính trị, Xây dựng Đảng, Khoa học - Giáo dục

 

Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
http://www.na.gov.vn
Web site cung cấp những thông tin cập nhật về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, toàn bộ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các ấn phẩm báo chí khác do Quốc hội ban hành.

 

Công nghệ thông tin Việt Nam  
http://www.itvietnam.gov.vn
Website chính thức của Ban chỉ đạo chương trình triển khai chỉ thị 58-CT/TW

 

Cục đăng kiểm Việt Nam  
http://www.vr.org.vn
Đăng kiểm Việt Nam (VR) là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng tổ chức và thực hiện giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng an toàn cho các phương tiện và trang thiết bị giao thông vận tải

 

Cục bưu điện trung ương  
http://www.cpt.gov.vn
Cục Bưu điện Trung ương-TCT Bưu chính Viễn thông VN - Hướng dẫn đăng ký sử dụng các dịch vụ của Cục Bưu điện Trung ương

 

Cục thuế Tp Hồ Chí Minh
http://www.hcmtax.gov.vn
Trang website của Cụ thuế TP. HCM - Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của công dân

 

Chương trình đào tạo nghề Việt Nam
http://www.bbpv.org
Chương trình đào tạo nghề Việt Nam, (Berufsbildungsprogramm Vietnam - BBPV)

 

Chương trình Tiết Kiệm năng lượng Việt Nam  
http://www.vecp.org.vn
Chương trình Tiết Kiệm năng lượng Việt Nam được bắt đầu hình thành vào năm 1995 với tư cách là một chiến lược thống nhất nhăm khuyến khích việc sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả

 

Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình  
http://www.ncpft.netnam.vn
Giới thiệu về cơ quan, các dự án đang thực hiện, chiến lược và chính sách dân số, các nghiên cứu, số liệu về dân số,...

 

Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
http://www.vncpcc.gov.vn
Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam là cơ quan thuộc Chính Phủ, có chức năng giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

 
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
http://www.ssc.gov.vn
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
 
ISG - Chương trình hỗ trợ quốc tế  
cp_nhanuoc2.htm
ISG - Chương trình hỗ trợ quốc tế
 

Liên Đoàn Lao Động Tp Hồ Chí Minh  
http://www.hcmste.gov.vn
Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CN, VC, LĐ.CNLĐ đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

 
Mạng quốc gia hội nhập kinh tế  
http://www.dei.gov.vn
Tin hội nhập kinh tế của Việt Nam
 
Mạng thông tin an toàn vệ sinh lao động  
http://www.oshvn.net
Mạng thông tin an toàn vệ sinh lao động khu vực phía Nam
Mạng thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam
http://www.vista.gov.vn
Mạng thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam
 
Mạng thông tin Y tế Tp Hồ Chí Minh  
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn
Mạng thông tin Y tế Tp Hồ Chí Minh (Medinet)
 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam  
http://www.mattran.org.vn
Web site cung cấp thông tin về lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các văn bản pháp luật về MTTQ VN, các thông tin về hoạt động lớn của MT, chương trình hành động trong tháng, kinh nghiệm thực hiện các cuộc vận động nhân dân của MT các cấp, cùng các bài viết mang tính xã hội khác.

 
Phòng chống lụt bão
http://www.pclb.vnn.vn
Website phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
 
Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam  
http://www.vcci.com.vn
Trang  thông tin Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
 

Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
http://www.na.gov.vn
Web site cung cấp những thông tin cập nhật về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, toàn bộ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các ấn phẩm báo chí khác do Quốc hội ban hành.

 
Tổng cục Du lịch Việt Nam
http://www.vietnamtourism.gov.vn
Tổng cục Du lịch Việt Nam
 
Tổng cục Hải quan Việt Nam
http://www.customs.gov.vn
Tổng cục Hải quan Việt Nam
 
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng  
http://www.tcvn.gov.vn
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 

Tìm mộ liệt sỹ  
http://www.laodong.com.vn/tmls
Cơ sở dữ liệu về mộ phần của các liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc trong thế kỷ 20. Cơ sở dữ liệu này bắt đầu xuất hiện trên mạng Internet kể từ ngày 22.12.2001

 
Thành đoàn Tp Hồ Chí Minh
http://www.thanhdoantphcm.org.vn
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 
Thương vụ Việt Nam tại Singapore
http://www.vinatradesingapore.org
Thương vụ Việt Nam tại Singapore
 

Trang hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) - Bộ Kế hoạch và đầu tư
http://www.mpi-oda.gov.vn
Trang hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) - Bộ Kế hoạch và đầu tư

 
Trang thông tin về Bầu cử quốc hội  
http://www.baucuquochoi.gov.vn
Trang thông tin về Bầu cử quốc hội
 
Trung tâm thông tin Doanh nghiệp Việt Nam  
http://www.business.gov.vn
Trang Web doanh nghiệp Việt Nam
 

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ
http://www.kttv-nb.org.vn
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ -thuộc Tổng cụ khí tượng thủy văn: dự báo khí tượng, dự báo thủy văn...

 

Ban biên giới chính phủ  
http://www.cori.gov.vn
Thông tin về công tác quản lý nhà nước về biên giới và lãnh thổ của nhà nước được cung cấp bởi Trung tâm Thông tin - Tư liệu.

Comments