Tin tức‎ > ‎Danh bạ websites‎ > ‎

Danh bạ bộ ngành

Bộ Công Thương
http://www.moit.gov.vn
Trang tin điện tử Bộ Công Thương
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://www.moet.edu.vn
Website chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo
 
Bộ Khoa học và Công nghệ
http://www.most.gov.vn
Bạn có thể tìm hiểu các thông tin liên quan v công nghệ và môi trường từ trang web này như: tiêu chuẩn công nghệ môi trường, các văn bản pháp quy, tài liệu tham khảo,..
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
http://www.mpi.gov.vn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, về cơ chế chính sách quản lý kinh tế; quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước; giúp Chính phủ phối hợp, điều hành thực hiện các mục tiêu và cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
http://www.agroviet.gov.vn
Trang thông tin chính thức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
 
Bộ Ngoại giao
http://www.mofa.gov.vn
Là trang thông tin ngoại giao chính thức của chính phủ Việt Nam với quốc tế.
 
Bộ Tài chính
http://www.mof.gov.vn
Trang thông tin chính thức của Bộ Tài chính
 
Bộ tài nguyên và môi trường
http://www.nea.gov.vn
Trang tin tức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Bộ Thuỷ Sản
http://www.mofi.gov.vn
Đây là trang giới thiệu về Bộ thủy sản
 

Bộ Y tế
http://www.moh.gov.vn
Trang web của Bộ Y tế: giới thiệu văn bản pháp quy trong ngành, tìm hiểu về Y học Cổ truyền, các số liệu thống kê y tế.

Bộ Thông Tin và Truyền Thông
http://www.mic.gov.vn
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia.

Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Việt Nam
http://www.cinet.gov.vn
Website của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Việt Nam

Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
http://www.molisa.gov.vn
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước.

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam
http://www.dptqnam.gov.vn
Đây là trang web chính thức của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam, giới thiệu các thông tin trên lĩnh vực ngành bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Liên hệ: Số 07 Nguyễn Chí Thanh, thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam
Tel: 0510-811764; Fax: 0510-811759; Email: nguyenanhdofa@yahoo.com

Cục xúc tiến Thương mại - Bộ thương mại
http://www.vietrade.gov.vn
Trang thông tin xúc tiến thương mại Việt nam

 
Mạng thông tin của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn  
http://www.mard.gov.vn
Mạng thông tin của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
 
Sở Địa chính - Nhà đất Tp Hồ Chí Minh  
http://www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn
Sở Địa chính - Nhà đất Tp Hồ Chí Minh
 
Sở công nghiệp Tp Hồ Chí Minh  
http://www.scnhcm.com.vn 
Gồm những văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức của Sở Công nghiệp cùng 300 DN trên địa bàn TP, CNTT, thông tin đất nước con người VN, công nghiệp VN và chợ công nghiệp...
 
Sở Du lịch Tp Hồ Chí Minh
http://www.tourism.hochiminh.gov.vn
Sở Du lịch Tp Hồ Chí Minh
 
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội  
http://www.hapi.gov.vn
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội
 
Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng  
http://www.hpdpi.gov.vn
Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng
 
Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh
http://www.hcminvest.gov.vn , http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh
 
Sở Khoa học công nghệ và môi trường Tp Hồ Chí Minh
http://www.doste.hochiminhcity.gov.vn
Sở Khoa học công nghệ và môi trường Tp Hồ Chí Minh
 
Sở Ngoại vụ Bà Rịa - Vũng Tàu  
http://www.brvtforeignaffairs.gov.vn
Gồm các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, tiềm năng và cơ hội đầu tư, ghiệp vụ đối ngoại, ác tin tức, sự kiện trong tỉnh, hìn ra thế giới…
 
Sở Tài chính - Vật giá Tp Hồ Chí Minh
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn
Sở Tài chính - Vật giá Tp Hồ Chí Minh
Công ty Đo Đạc Ảnh Địa Hình  
http://www.apt-vn.com
Đo đạc Ảnh Địa Hình
 
Sở Thương mại TP. Hồ Chí Minh  
http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn
Website xúc tiến thương mại TP. Hồ Chí Minh
 
Sở văn hoá thông tin Tp Hồ Chí Minh
http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn
Sở văn hoá thông tin Tp Hồ Chí Minh
 
Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh  
http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn
Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh
 
Vụ bảo hộ lao động
http://www.vubhld.netnam.vn
Các báo cáo tổng kết về tai nạn lao động hàng năm,các văn bản pháp quy về an toàn lao động và các chuyên đề khác
 
Cục kiểm lâm Việt Nam  
http://www.kiemlam.org.vn
Cục kiểm lâm Việt Nam
 
Cục phòng chống tệ nạn xã hội  
http://www.dsep.gov.vn
Cục phòng chống tệ nạn xã hội
 
Cục quản lý lao động với nước ngoài  
http://www.dafel.gov.vn
Cục quản lý lao động với nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 
Cục tần số  
http://www.rfd.gov.vn
Đăng tải các thông tin liên quan trong lĩnh vực quản lý tần số
 
Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh
http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn
Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh
 
Cục Thú Y Việt Nam
http://www.mard.gov.vn/dah
Cục Thú Y Việt Nam
Comments