Tin tức‎ > ‎Tin trong ngày‎ > ‎

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 5 ngân hàng báo cáo tình hình hoạt động

posted Dec 20, 2010, 9:13 PM by Ky Vo   [ updated Dec 20, 2010, 9:14 PM ]

picture

Trụ sở Vietcombank tại 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Ngày 20/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 9881/NHNN-TCCB gửi lãnh đạo 5 ngân hàng thương mại


Ngày 20/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn số 9881/NHNN-TCCB gửi lãnh đạo 5 ngân hàng thương mại, để yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động.

Đó là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo công văn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng trên đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến hết năm 2010 (năm 2010 là số dự tính), đồng thời nêu những thuận lợi khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đánh giá về tình hình đầu tư của đơn vị: về tổng số vốn đầu tư, tỷ lệ vốn đầu tư vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, ngành nghề không liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính (đặc biệt là tỷ lệ đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng của đơn vị).

Đánh giá về việc tổ chức và hoạt động theo mô hình tổng công ty, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với mô hình tổng công ty, tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc các ngân hàng thương mại cho đến 1/12/2010. Các kiến nghị áp dụng đặc thù cho các ngân hàng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức của các ngân hàng cần được chỉnh sửa (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị lập báo cáo và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước trước ngày 28/12/2010 để tổng hợp.

Theo vneconomy
Comments