Tin tức‎ > ‎Tin trong ngày‎ > ‎

VTB: Lãi 5,6 tỷ đồng, giảm 34 tỷ đồng so với quý 4/2009

posted Feb 15, 2011, 8:11 PM by Ky Vo   [ updated Feb 15, 2011, 8:12 PM ]
picture

VTB lãi 24,7 tỷ đồng, thấp hơn so 27,9 tỷ đồng kế hoạch năm 2010 đã đề ra.

Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2010 và giải trình doanh thu và lợi nhuận quý 4/2010 giảm so với cùng kỳ năm 2009.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất VTB công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 68,77 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 255,24 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 5,6 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 24,76 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 2.203 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 475 đồng.

Theo giải trình của VTB, doanh thu quý 4/2010 giảm 34 tỷ đồng so với quý 4/2009 (102 tỷ đồng), lợi nhuận quý 4/2010 giảm so với cùng kỳ năm 2009 (8,25 tỷ đồng) là do tỷ giá hối đoái tăng mạnh làm chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng vọt, giá thành bình quân của sản phẩm biến động tăng trong khi mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt làm cho tình hình sản xuất của công ty gặp không ít khó khăn.

Năm 2010, VTB thông qua chỉ tiêu doanh thu đạt 419 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27,9 tỷ đồng; cổ tức 15%.

Ngày 19/3, công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn RAMANA, 323 Lê Văn Sỹ, quận 3, Tp.HCM nhằm thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2010; phê chuẩn báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010; phê chuẩn kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; phê chuẩn kế hoạch phát hành cổ phiếu; phê chuẩn thay đổi điều lệ Công ty; phê chuẩn tiền thù lao và tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới.

Theo vneconomy.vn
Comments