Lựa chọn hệ thống ERP – Nhiều vấn đề cần suy nghĩ

posted May 21, 2010, 7:21 PM by Ky Vo   [ updated May 21, 2010, 7:21 PM by Ky Vo ]
http://erp4vn.net/images/topic_posted/ErpSelected.jpg
Một trong những quyết định quan trọng nhất của 1 công ty đang phát triển là có thể thực hiện việc giới thiệu 1 công nghệ mới vào kinh doanh của mình. Có nhiều thứ đáng để suy nghĩ khi xem xét triển khai 1 hệ thống ERP cho doanh nghiệp mình. Qua nhiều năm tham gia triển khai tôi đã nhìn thấy nhiều dự án thành công và (không may) với vài dự án thất bại trong quá trình triển khai, từ đó tôi rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình tiếp cận dự án để dẫn đến 1 kết quả thành công hơn.

Công nghệ là công cụ hướng công ty tới việc nâng cao năng lực sản xuất. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ mới vào quá trình kinh doanh mà không có chiến lược hiệu quả thì gây ra thiệt hại vô cùng to lớn. Doanh nghiệp quyết định “không thể  hoặc không muốn cam kết thực hiện công việc triển khai” khi họ phải đối mặt với những đòi hỏi trong quá trình giải quyết vấn đề, cùng với chi phí sữa chửa rất tốn kém. Có nhiều lý do, nhưng thường những vấn đề cơ bản thường xảy ra: ngân sách đưa ra với ưu tiên lựa chọn giải pháp với chi phí rẻ nhất trong khoảng thời gian triển khai ngắn nhất. Trong khi chi phí và thời gian là 1 trong những yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng cho hệ thống ERP của doanh nghiệp, nên chúng cần được tham khảo hơn là những yếu tố chính cho việc lựa chọn 1 giải pháp ERP.

Trước khi quyết định về 1 trong 2 yếu tố trên, cần cam kết nghiên cứu những gì thật sự cần thiết trong phạm vi thời gian và tiền bạc. Sau đó, hãy xây dựng nên yêu cầu về thời gian triển khai(timeline) và ngân sách cần thiết cho việc triển khai. Thay đổi suy nghĩ  không phải là 1 điều gì mới. Nhưng việc thực hiện đổi mới công nghệ nhằm nâng cao nâng suất lao động và chiến lược công nghệ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh là cần thiết.

Vì thế chúng ta cần suy nghĩ sẽ bắt đầu từ đâu? 1 vài năm trước đây Deloitte và Touch đã khảo sát hàng trăm doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống ERP mới; độc đáo về cuộc khảo sát này là kết quả mà D&T đã tách ra theo tiêu chí thời gian trước và mua lần thứ hai để xác định xem những kinh nghiệm về việc thay đổi các tiêu chí mua:
http://erp4vn.net/images/topic_posted/ERPSelected2.gif

Nếu bạn nhìn vào cột lần thứ hai (người mua có kinh nghiệm), thì việc hỗ trợ từ nhà cung cấp giải pháp và Năng lực của đối tác triển khai giải pháp được xếp vào các tiêu chí hàng đầu trong khi người mua (chưa có kinh nghiệm) ở lần mua đầu tiên thì luôn cho 2 yếu tố này ở mức độ thấp nhất. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng các doanh nghiệp(có kinh nghiệp) quyết định giá trị kinh nghiệm chuyên môn ở trên tất cả các yếu tố khác trong khi các doanh nghiệp (thiếu kinh nghiệm) không hiểu thế nào là đối tác triển khai thật sự quan trọng trong quá trình thực hiện triển khai giải pháp. Thêm vào đó, người mua ít kinh nghiệm luôn đặt giá như là tiêu chí hàng đầu của họ. Vì vậy, tìm đối tác có kinh nghiệm, hiểu quá trình kinh doanh và có một lượng lớn các khách hàng (những người được xem là cố vấn đáng tin cậy) cho việc quyết định chọn lựa phần mềm để triển khai cho doanh nghiệp của bạn.
Comments