CIO quốc tế nói về ERP

posted May 21, 2010, 7:09 PM by Ky Vo   [ updated May 21, 2010, 7:10 PM by Ky Vo ]
Gần đây, thi thoảng trên các nguồn tin CNTT như tạp chí, website đưa ra nhiều tin tức liên quan tới các công ty to của Việt Nam triển khai thành công ERP. Vậy mà hôm nghĩ lễ tờ PCWorld B lại có một bài dịch từ CIO nói về tình hình ERP ở nước ngoài làm tôi suy nghĩ liệu rồi những ERP ở Việt Nam có xảy ra tương tự như vậy không, câu hỏi qua thách thức!

Bài viết có 3 phần:

    -ERP và doanh nghiệp: cuộc “hôn nhân” không hạnh phúc! Số liệu lấy từ cuộc khảo sát từ 400 CIO của các doanh nghiệp doanh thu hàng năm dưới 1 tỉ USD cho rằng:”CIO bị phiền lòng bởi hệ thống phức tạp, chi phí sở hữu cao và khó sử dụng.”
    -Càng tích hợp với ERP càng khổ thân. Bài viết lấy ví dụ 1 công ty sử dụng ERP 15 năm dẫn đến “công việc kinh doanh càng trở nên phụ thuộc”.
    -Mặc dù ở tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” nhưng nhiều CIO còn cho rằng 5 năm tới cũng phải cần các hệ thống ERP! (bế tắc!)

-Kết quả khảo sát:

Dùng ở đâu?
+96%: cho biết các module lõi dùng trong kế toán/tài chánh
+78%: mua sắm, đặt hàng và quản lý cung cấp
+64%: quản lý thông kê
+55%: nhân sự và lương

Tốt ở?
+70%: cho rằng ERP hoạt động tốt nhất trong tài chính
+46%: mua sắm, đặt hàng, quản lý cung cấp
+33%: quản lý thống kê
+26%: nhân sự lương bổng

Ai cung cấp tốt nhất?
20%: Oracle
14%: SAP
14%: Peoplesoft (thuộc Oracle)
11%: Microsoft
10%: Infor
08%: Edwards (thuộc Oracle)
06%: Lawson
05%: Sage Group
02%: QAD

Nhắm tới gì?
76%: hiệu quả hoạt động
12%: hỗ trợ kinh doanh toàn cầu
04%: tăng trưởng
04%: giảm chi phí.
04%: tạo lợi thế cạnh tranh!

-Đổi mới còn bỏ ngỏ. Các công ty sử dụng ERP trong cậy vào các nhà cung cấp nhưng lại vướng vào chuyện “không đưa ra đổi mới cho kinh doanh”! Chết!

Bài viết kết luận rằng:

(1) chuyển đổi sang hệ thống mới hay nhà cung cấp khác không phải là chuyện của đa số CIO (?);
(2) cố gắng sử dụng ERP hiện tại để đạt hiệu quả nhất;
(3) các hệ thống ERP vẫn đóng vai trò cốt lõi trong kinh doanh.
(theo Hải Phạm – Open Consultant)
Comments