Mang giao diện 'quả táo' vào Yahoo! Messenger 10

posted May 20, 2010, 7:07 AM by Ky Vo   [ updated May 20, 2010, 7:08 AM by Ky Vo ]

Giao diện Mac của hệ điều hành Apple khá bóng bẩy và dễ nhìn, có thể đưa vào Yahoo! Messenger 10 (Y!M).

Tải giao diện Mac cho Y!M 10 tại đây. Sau đó, kích hoạt và nhấn Install.

Trên giao diện hiện tại của Y!M, nhấn vào nút tròn phía trên bên phải, rồi chọn vào skin đầu tiên để chuyển ngay sang giao diện Mac.

Cửa sổ chát với giao diện Mac có sự thay đổi đẹp hơn ở các nút bấm, biểu tượng.

Để quay lại sử dụng các giao diện cũ, vào Messenger > Preferences > chọn thẻ Appearance.

Nhấn vào nút tròn ở mục Change Skin để thay chọn giao diện muốn dùng.Theo vnexpress.net
Comments